Podpredsednik Skale izroča novi trak klubu lastniku


*** gora
PrikaziSlike.php - V5.1-181202/1(skala@krim)
10262 - 5/ novice/Slike/sl10262_5.jpg?MT=5491e2286
0 x 0 - (512 x 384) -> (0 x 0)

Sistem Gora
Copyright 2004 - FranceS