Slovenski gorniški klub SKALA

zveza gorniških klubov
Skala
Novice in obvestila
Publikacije
Razmere v gorah
Gorniški oglasi
E-gora
Kontakt
Osnovni podatki
Pravila Skale
Zgodovina
Himna Skale


  
 
Zgodovina Savinjske podružnice Skale
Gorniški klub Savinjske doline s sedežem v Lučah je bil ustanovljen decembra 1996. Zametki skalaške organizacije v Lučah pa so mnogo starejši in segajo v obdobje tridesetih let pred drugo svetovno vojno, ko je v Nazarju na sedežu takratne škofijske gozdne uprave kot upravitelj deloval gozdarski inženir pokojni gospod Lojze Žumer.
Iz ohranjenih zapisov, slikovnega materiala in ustnih izročil je znano, da je Lojze Žumer bil že leta 1930 član smučarske sekcije v Celju, kar je verjetno bilo povod, da je 24.9.1934 v Lučah ustanovil Gorniški klub SKALA. Ustanovni občni zbor je potekal na škofijskem posestvu v Planici, K.O. Podveža. (1100 metrov n.v.) Za prvega predsednika je bil izvoljen ing. Lojze Žumer, včlanili pa so se:
Emil Krištof, gozdar v Lučah
Julka Krištof (Emilova žena),
Bogomir Supin, gozdar v Lučah,
Jakob Robnik, oskrbnik in gorski reševalec,
Viktor Kladnik, gorski vodnik in gorski reševalec,
Franc Podbrežnik, gozdni delavec,
Ignac Pustoslemšek, gozdni delavec in
Dr. Jože Arh, zdravnik v Ljubnega.
Člani so postali tudi trije sodelavci Gozdarske uprave Nazarje ter trije ali štirje iz Celja.

 


Prvi redni občni zbor je prav tako potekal na Planici in to 7.2.1935. Iz fotografij je mogoče razbrati, da so bili udeleženci večinoma opremljeni smučarsko, iz česar lahko sklepamo, da se je takratni Skalaški klub posvečal gorniškemu smučanju. V prid tej ugotovitvi govori tudi slika iz Planinskega muzeja v Mojstrani, na kateri se vidi, da je bilo v tistem času na Planici na gorniškem izletu 30 opremljenih gornikov - smučarjev iz ostalih klubov v Sloveniji.

Smučarska dejavnost takratnega kluba SKALA je bila za tisti čas odlična. Planica je bila izhodiščna točka za planinarjenje na Korošici in okolici, zlasti na celotni Dleskovški planoti. Izredni smučarski tereni na Dleskovcu in Korošici so bili povod za mnoge gorniško-smučarske zlete, zlasti v pomladanskem času. V Klubu se je porodila ideja širše predstavitve teh smučišč nad Planico. V ta namen so bili povabljeni na strokovni ogled teh smučišč strokovnjaki iz Švice, ki so se zelo navdušili za gradnjo smučarskega centra na Dleskovcu. Na podlagi njihovih ocen, je po vojni, ko se je načrtovala gradnja centra na Golteh, predvojni alpski smučarski prvak g. Marjan Masterle (po vojni je bil direktor Gospodarske banke v Ljubljani) izdelal kontra študijo, v kateri je obudil idejo o smučarskem centru na Dleskovcu.


Verjetno je dobro in prav, da se to ni zgodilo saj nam je tako ostala neokrnjena narava zlasti okrog Moličke peči, kjer se sedaj odvija glavna dejavnost Gorniškega kluba. S ponosom ugotavljamo, da smo skupaj s pašno skupnostjo, občino in župnijo Luče obnovili Kocbekovo zavetišče, ki ima dvajset skupnih ležišč in urejeno bivanje za pastirja, ki poleg pašnje ovc lahko ponudi gostoljubje tudi gornikom. V lanskem letu smo zavetišče oskrbeli z odlično pitno vodo, letos pa z električno razsvetljavo in telefonom.


Da nadaljevanje tradicije skalašev ne bi zamrlo, imamo dober projekt: vzgojiti mlad rod gornikov, jih popeljati po stopinjah Lojzeta Žumra ter njegovih sodelavcev v ta prekrasni gorski svet slovenskih planin.


Peter Jež
(november 2004)

 
 Sistem Gora
Copyright 2004 - FranceS***pico
44.200.117.166(0)
3095 (1050,2,2043)
2 (1,0,1)